Generelt om gass

Propan – LPG (Liquefied Petroleum gas) er et hydrokarbonprodukt med kjemisk formel C3H8. Propan fremstilles ved raffinering av råolje, og vil da være ett av de letteste produktene i raffineringsprosessen. Asfalt og oljer taes ut nederst i rafineringstårnet, propan og lignende gasser taes ut øverst i tårnet.

Propan er også en del av rikgassen som hentes fra gassfelt i nordsjøen. Den vil da skilles ut fra resten av naturgassen slik at man får ren propan. Propan blir tilsatt luktstoffer slik som etylmerkaptan, som man kan lukte i tilfelle lekkasje. Det kan være noe forskjell på propan fremstilt ved raffinering (refinery grade propane) og propan utvunnet fra rikgass (field grade propane).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Propangass transporteres med tankbiler og leveres til forbruker I bulk. Gassen kan lagres I nedgravde gasstanker, eller tank over bakken (overgrunnstank). Det føres rør fra gasstank til yttervegg, hvor det monteres stengeventil, før det føres videre inn I hus eller industrilokale.

Propan er kun brennbart når det er mer enn 2% og mindre enn 10 % metning. Det vil si at under forbrenning av propan, må det tilsettes luft/oksygen. 

Ved en fullstendig forbrenning danner propan vann og karbondioksid.
C3H8 + 5 O2 → 3 CO2 + 4 H2O + varme
propan + oksygen → karbondioksid + vann

Når ikke nok oksygen er til stede for fullstendig forbrenning, oppstår ufullstendige forbrenning og det dannes vann, karbonmonoksid, karbondioksid, og karbon.
2 C3H8 + 7 O2 → 2 CO2 + 2 CO + 2 C + 8 H2O + varme
propan + oksygen → karbondioksid + karbonmonoksid + karbon + vann

© 2014 GAS SUPPLY | Bottenveien 41, 3241 Sandefjord | Tlf: 91 32 81 81 | frank@gassupply.no | Sitemap | Nettsiden: Markedpluss AS