SkyBlade sakteroterende industrivifter

Store lokaler som lagerhaller, varehus, sportsarenaer, verft og liknende krever mye energi til oppvarming, og energi koster penger. Dessverre er det slik at resultatet av denne oppvarmingen legger seg rett under taket hvor svært få oppholder seg!

Vi lanserer nå en svært effektiv måte å nyttiggjøre seg denne varmen. Løsningen heter SkyBladeFan, og er store, sakteroterende vifter som flytter varmen ned til gulvet hvor den gjør størst nytte!

SkyBladeFan er sakteroterende vifter som flytter varmen som er oppunder taket, ned til gulvet hvor det er behov for varme. STOL-teknologien (Short Take Off and Landing) som benyttes i SkyBladeFans’s rotorblader gjør at mye luft forflyttes med lite forbrukt effekt. Viftemotoren er på 1kw og kan trinnløst justeres ned til 20% effekt. En vifte kan dekke et areal på opp til 3000 kvm.

SkyBlade sakteroterende industrivifte

SkyBladeFan’s er spesielt effektive på store arealer hvor det fyres med luftbåren varme slik som gass og oljefyr, ventilasjonsanlegg og strømovner. Varmen som stiger til taket vil med en slik vifte, flyttes ned til gulvet igjen hvor de som arbeider og oppholder seg får nytte av varmen. Også i lokaler hvor varmen kommer fra maskiner i rommet, vil SkyBladeFan’s vifter sørge for bedre utnyttelse av varmen. Rotasjon av luften/varmen i lokalet vil også sørge for bedre varmefordeling i hele lokalet.

Ved å utnytte den varmeressursen som er tilstede i et lokale, vil man spare miljøet og fyringsutgifter opp til 30%.

SkyBladeFan’s leveres fra 3,6m til 6m i diameter. Viftene kan dekke areal opp til henholdsvis 1000 og 3000 kvm pr vifte.

Her kan du se en video om våre SkyBlade vifter:

Kontakt oss for mer info!

© 2014 GAS SUPPLY | Bottenveien 41, 3241 Sandefjord | Tlf: 91 32 81 81 | frank@gassupply.no | Sitemap | Nettsiden: Markedpluss AS