Om gas supply

Vi i Gas Supply AS har spesialisert  oss på gassfyrte produkter for det skandinaviske markedet. Vi satser i hovedsak på levere gassfyrte enheter for industriformål, for eksempel strålepaneler, keramiske brennere og byggtørkere.

Er du på jakt etter energi- og kostnadsbesparende oppvarming?

Vi i Gas Supply AS har spesialisert  oss på gassfyrte produkter for det skandinaviske markedet. Vi satser i hovedsak på levere gassfyrte enheter for industriformål, for eksempel strålepaneler, keramiske brennere og byggtørkere. I vårt sortiment har vi også høykvalitets gasspeiser både til enebolig og leilighetsprosjekter.

Olje til gass

Olje har vært den store energibæreren i flere tiår. Dessverre er olje svært skadelig for miljøet, derfor er det nå bestemt at olje skal utfases innen 2020. Dette resulterer i at vi må finne nye og mindre skadelige energibærere.

 

Gass er en slik mindre skadelig energibærer. Det er opp mot 20% mindre co2 og 27-28% mindre NOx i gass kontra olje. I tillegg kan det beregnes ca 5% høyere virkningsgrad pga mindre sot i fyrkjel. Det er også mye lettere å opprettholde en fullstendig forbrenning i en gassfyrt kjel kontra en oljefyrt kjel. Det er ingen utslipp av støv eller svoveldioxid ved forbrenning av gass. Dette gjør at skadelige stoffer som sendes ut i atmosfæren er mye lavere ved bruk av gass kontra olje.

 

Økonomisk besparelse

Gass har en høyrere brennverdi og koster mindre enn olje. Det vil si at du får mer kW for ferre kroner ved bruk av gass. I tillegg er det lavere serviceutgifter, og som tidligere nevnt, er det lettere å opprettholde en fullstendig forbrenning ved gassfyring.

Samlet gir disse faktorene et bedre miljø samtidig med at bedriften sparer penger.

 

Et regnestykke

50 000 liter olje x virkningsgrad på 10,2 kW pr liter gir 510 000 kW/t. Deler vi dette på virkningsgraden på propan som er 12,87 får vi 39 627 kg propan. Dette regnestyket viser at vi trenger kun 39,6 tonn gass hvis forbruket på olje har vært 50 000 liter.

 

50 000 l olje x 7,90              395 000,- kr pr år.
39 627 kg propan x 6,50     257 575 kr pr år.
Årlig besparelse er kr       137 425 pr år.

 

Hvis gass benyttes til oppvarming kommer det i tillegg et co2-gebyr på 99 øre pr kg.
Da blir årlig besparelse på kr 98 194,-.

 

 

Hva skal til for å konvertere fra olje til gass?

Veldig mange oljefyrte fyrkjeler kan enkelt konverteres til gass ved å bytte brenner. Dette avhenger av tilstand på kjelen og hva de er produsert for. Gassflammen er noe lengere og kraftigere enn oljeflammen, så kjelen må være forberedt for dette.

I mange tilfeller vil det være bedre økonomi i å bytte ut den gamle fyrkjelen til fordel for nyere teknologi som gir ytterligere besparelser. I tillegg er det flere andre måter å varme opp lokaler på ved bruk av gass. Strålevarme er ett godt alternativ.